Màn Hình Xg2405
I3 12th 1650 12990
Wsi Imageoptim Ve Sinh
Hinh Thuc Thanh Toan

Vi xử lý

VGA - CARD MÀN HÌNH

RAM

MÀN HÌNH

BLOCK CPU

block vga

pump

fan thổi rad